Digitale Woongids voor Senioren (Swon Woongids)

Belangrijk!

U kunt alleen via Entree op het type 'seniorenwoning' reageren; niet via de woningbouwverenigingen.
Voor alle andere woningtypen kunt u contact opnemen met de genoemde verhuurder of verkoopmakelaar.

Urgentie

Urgentie: Met voorrang een woning?
Zit u in een woonnoodsituatie en heeft u dringend woonruimte nodig, dan moet u eerst proberen zelf een oplossing te vinden. Lukt dan niet op korte termijn, dan kunt u een aanvraag voor een urgentie in dienen.

Met een urgentieverklaring kunt u vier maanden lang met voorrang reageren op woningen die via Entree worden aangeboden.

Wilt u meer informatie over urgentie, ga dan naar de website van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen via: www.urgentiecommissie.nl. Op deze site kunt u alles lezen over hoe u een urgentie het aanvragen en de regels. Via de website kunt.

Beroep: Bent u het niet eens met een besluit?

Wanneer u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Beroepscommissie woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen. 
Op de website www.beroepscommissie.nl kunt u lezen hoe u een beroepschrift kunt indienen en hoe uw beroepschrift wordt behandeld.
Een beroepschrift moet u altijd schriftelijk, dus per brief, indienen bij de beroepscommissie. Dit kan niet via het contactformulier.