Digitale Woongids voor Senioren (Swon Woongids)

Home Extra informatie Huurtoeslag

Belangrijk!

U kunt alleen via Entree op het type 'seniorenwoning' reageren; niet via de woningbouwverenigingen.
Voor alle andere woningtypen kunt u contact opnemen met de genoemde verhuurder of verkoopmakelaar.

Home Extra informatie Huurtoeslag

Huurtoeslag

Huurtoeslag... Wat is dat?
Is uw inkomen niet zo hoog en woont u in een huurhuis? Dan kunt u toch betaalbaar wonen. Als u in verhouding tot uw inkomen teveel geld kwijt bent aan huur, kunt u een toeslag van de Belastingdienst krijgen, de Huurtoeslag.

 • Het bedrag dat u aan Huurtoeslag ontvangt is gebaseerd op uw inkomen van het jaar ervoor;
 • Het toeslag jaar loopt van 1 januari tot 1 januari;
 • Met Huurtoeslag kunt u in een passende woonruimte wonen, dat wil zeggen: niet ruimer of duurder dan nodig is en passend bij uw situatie.

  Om in aanmerking te komen voor Huurtoeslag moet de huurprijs binnen bepaalde grenzen vallen. U moet daarbij uitgaan van de kale huurprijs, dat wil zeggen de huurprijs exclusief servicekosten. U moet bij de kale huurprijs wel kosten voor gemeenschappelijke ruimten zoals liften en portieken meetellen. Dit zijn: energiekosten (niet uw energierekening), schoonmaakkosten, huismeesterkosten en dienst- en recreatieruimtekosten.

  Als uw inkomen per jaar onder de vastgestelde inkomensgrens blijft, heeft u recht op Huurtoeslag, daarboven niet. Als u met meer personen in een woning woont, telt het inkomen van alle bewoners mee.

  Uitzondering voor gehandicapten
  Bent u of is uw medebewoner gehandicapt en woont u daarom in een aangepaste woning? Dan geldt de maximale huurgrens niet voor u. U krijgt echter nooit meer Huurtoeslag dan het maximale bedrag.

  Meer informatie
  Voor informatie over Huurtoeslag of het aanvragen van Huurtoeslag verwijzen wij u naar de speciale pagina van de Belastingdienst. U kunt ook een aanvraagformulier krijgen via de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.