Digitale Woongids voor Senioren (Swon Woongids)

Home Extra informatie Typen woningen

Belangrijk!

U kunt alleen via Entree op het type 'seniorenwoning' reageren; niet via de woningbouwverenigingen.
Voor alle andere woningtypen kunt u contact opnemen met de genoemde verhuurder of verkoopmakelaar.

Home Extra informatie Typen woningen

Typen woningen

Levensloopgeschikte of een rolstoelgeschikte woning
Een levensloopgeschikte of een rolstoelgeschikte woning is een zelfstandige huurwoning, die geschikt is voor mensen die een fysieke beperking hebben. Er zijn drie verschillende typen aangepaste woningen:
Levensloopgeschikte woningen categorie 1: woningen voor mensen met een lichte fysieke beperking;
Levensloopgeschikte woningen categorie 2: woningen voor mensen die zijn aangewezen op het gebruik van een rollator in huis;
Rolstoelgeschikte woningen: categorie 3: woningen die geschikt zijn voor mensen die zijn aangewezen op een rolstoel.
Er is geïnvesteerd in de aanpassingen van deze woningen. Het is dan ook van belang dat deze woningen worden toegewezen aan woningzoekenden, die deze aanpassingen ook daadwerkelijk nodig hebben. Woningcorporaties wijzen deze woningen in eerste instantie toe aan woningzoekenden die een WMO indicatie van de gemeente hebben. Hieruit blijkt dat zij moeten verhuizen naar een levensloopgeschikte of rolstoelgeschikte woning.

Aanleunwoning
(Categorie 1-2)
Een zelfstandige woning voor ouderen in de directe omgeving van een verzorgingstehuis. De bewoners kunnen terugvallen op de voorzieningen van het verzorgingstehuis.
Appartement geschikt voor senioren, met melding in het EntreeMagazine (Categorie 1-2), folder: woning zoeken op www.entree.nu
Deze woningen worden omschreven als gelijkvloerse woning met lift. Deze woningen zijn niet gelabeld en hebben geen specifieke kenmerken en omgevingsvoorzieningen speciaal voor senioren.
Gemeenschappelijk wonen (Categorie 1-2)
Alle vormen van wonen waarbij meerdere huishoudens* een of meer ontmoetings- en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken en beheren, waarbij het lidmaatschap al dan niet vrijwillig is en de groep zelf beslist over de toelating van nieuwe leden.
Inleunwoning (Categorie 3)
Een zelfstandige woning voor ouderen in (de directe omgeving van) een verzorgingstehuis. De bewoners kunnen terugvallen op de voorzieningen van het verzorgingstehuis.
Kangoeroewoning (Categorie 1-2)
Kangoeroe woningen zijn twee woningen, waarvan de verzorgende beneden woont en hulpbieder boven. Nijmegen kent 2 kangoeroe woningen die door Woningstichting Talis wordt verhuurd.
Kleinschalige woning (Categorie 3)
Een woonvoorziening voor dementerende senioren.
Koopwoning geschikt voor senioren (Categorie 1-2)
Een gelijkvloerse woning met lift. Bij deze woningen wordt u verwezen naar een verkoopmakelaar.
Maisonnette (Categorie 1)
Een maisonnette is een specifiek type flatwoning van twee bouwlagen, bestaande uit een woon- en slaapverdieping. De voordeur komt uit op een gemeenschappelijke loopgang, op een gemeenschappelijk afsluitbaar trappenhuis, een centrale hal of gesloten portiek.
Mantelzorgwoning (Categorie 1-2-3)
1. Verplaatsbare, aangepaste zelfstandige wooneenheid die bij een bestaande woning kunnen worden geplaatst (en ook gemakkelijk weer weggehaald kunnen worden) zodat een zorgbehoevende dicht bij zijn mantelzorger(s) kan wonen.
- Ze zijn leverbaar met allerlei aanpassingen. Een ruime tuin is nodig die een stuk groter is dan de oppervlakte van de te plaatsen woning.
- De Gemeente moet toestemming geven voor het plaatsen van een Mantelzorgwoning.
- De aanschaf van een woning- chalet is erg duur. In een paar gemeenten betalen woningbouwcorporaties en /of gemeente de aanschaf van z'n woning. De verzorgde betaalt dan gewoon huur. Informeer bij uw gemeente. In Lent is een eerste mantelzorgwoning gerealiseerd.
2. Woning in een zorginstelling waarin de mantelzorger en de zorgontvanger samen kunnen wonen.
Particuliere zorginstelling (Categorie 1-2-3)
Een woning die gehuurd of gekocht kan worden, waarbij de mogelijkheid bestaat om zorg in te kopen.
Patiowoning (Categrorie 1-2)
Een specifiek type eengezinswoning waarbij de buitenruimte (patio) geheel is ingesloten door de bouwmassa van de woning, de aangrenzende woning(en) en/of muren.
Seniorenwoning (Categorie 1-2)
Een gelijkvloerse woning met lift.
Specifieke woning

Woonvoorzieningen waarvan er één in Nijmegen aanwezig is.
PaWo woningen  (Categorie 1-2)
De PaWo “Projectgroep Andere Woonvormen van Ouderen”, is een organisatie van vrijwilligers die zich in Nijmegen inzet om de woonvorm als groepswonen te realiseren.
Fokus woningen (Categorie 3)
Voor mensen met een lichamelijke handicap.
Verpleeghuis (Categorie 3)
Instelling waar mensen verblijven die zorg nodig hebben die ze thuis of in het verzorgingshuis niet (voldoende) kunnen krijgen en waarvoor een beschermde woonomgeving noodzakelijk is.
Verzorgd-Wonen-Woning (Categorie 2-3)
Een Verzorgd-Wonen-Woning is een woning die verbonden is aan een zorginstelling.
Woonzorgcentrum (Categorie 2-3)
Een cluster woningen die bedoeld zijn voor mensen die niet meer in staat zijn alleen of met aanvullende hulp zich zelf te verzorgen.


Servicewoningen staan niet vermeld in deze gids. Op deze site kunt u zoeken naar servicewoningen