Digitale Woongids voor Senioren (Swon Woongids)

Home Extra informatie Aangepast wonen

Belangrijk!

U kunt alleen via Entree op het type 'seniorenwoning' reageren; niet via de woningbouwverenigingen.
Voor alle andere woningtypen kunt u contact opnemen met de genoemde verhuurder of verkoopmakelaar.

Home Extra informatie Aangepast wonen

Levensloop- of rolstoelgeschikte woning

Dit is een zelfstandige huurwoning, die geschikt is voorwoningzoekenden die een fysieke beperking hebben.
Om in aanmerking te komen is een indicatie van de Gemeente, afdeling Wmo noodzakelijk.

Er zijn drie verschillende type aangepaste woningen

Levensloopgeschikte woningen categorie 1: woningen voor mensen met een lichte fysieke beperking;
Levensloopgeschikte woningen categorie 2: woningen voor mensen die zijn aangewezen op het gebruik van
een rollator in huis;
Rolstoelgeschikte woningen: woningen die geschikt zijn voor mensen die zijn aangewezen op een rolstoel.
Er is vaak veel geld geïnvesteerd in de aanpassingen van deze woningen. Het is dan ook van belang dat deze woningen worden toegewezen aan woningzoekenden,
die deze aanpassingen ook daadwerkelijknodig hebben. Woningcorporaties wijzen deze woningen in eerste instantie toe aan woningzoekenden die een indicatie van de gemeente hebben. Hieruit blijkt dat zij inaanmerking komen om met voorrang te verhuizen naar een levensloopgeschikte of rolstoelgeschikte woning.

Voor meer informatie: woning 2013 indicatiewoning.pdf