Digitale Woongids voor Senioren (Swon Woongids)

Home Extra informatie Zorgzwaartepakket

Belangrijk!

U kunt alleen via Entree op het type 'seniorenwoning' reageren; niet via de woningbouwverenigingen.
Voor alle andere woningtypen kunt u contact opnemen met de genoemde verhuurder of verkoopmakelaar.

Home Extra informatie Zorgzwaartepakket

Zorgzwaartepakket
Een zorgzwaartepakket beschrijft welke ondersteuning of zorg iemand nodig heeft. Bij elk ZZP hoort een aantal uur zorgtijd per week.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg met verblijf nodig heeft. En zo ja, welk zorgzwaartepakket daarbij hoort.
Dit staat in het indicatiebesluit.

Een zorgzwaartepakket (ZZP) omvat wonen, zorg, diensten en eventueel ook dagbesteding en behandeling.
Er zijn 53 zorgzwaartepakketten. Bij elk ZZP hoort een aantal uur zorgtijd per week. Heeft u een zware beperking?
Dan krijgt u een hoog ZZP met veel zorg per week.  Heeft u een lichte beperking? Dan krijgt u een laag ZZP met minder zorg per week.
De zorgaanbieder krijgt voor elk ZZP een bedrag. De instelling mag een deel van dat bedrag besteden aan gemeenschappelijke voorzieningen.

Mensen met een indicatie voor zorg met verblijf, met zorgzwaartepakket,  hebben 3 mogelijkheden:

- Wonen in een instelling voor ‘zorg met verblijf’
- Thuis wonen en een aanbieder vragen om de zorg daar te leveren (volledig pakket thuis)
- Thuis wonen en zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget

www.ciz.nl
www.rijksoverheid.nl