Digitale Woongids voor Senioren (Swon Woongids)

Globe, de

PDF

Stadswijk
Bottendaal
Stadsdeel
  • Oost
Type
Verpleeghuis (Ind)
Verhuurder
ZZG zorggroep
Graafsedwarsstraat 46-50
Verhuurder
ZZG zorggroep
Postcode
6512 ES

Informatie
Een kleinschalig verpleeghuis voor mensen met dementie.
De Globe biedt zelfstandig wonende ouderen op alle tijdstippen van de dag dagbehandeling.

ZZG Zorggroep Zuid Gelderland
www.zzgzorggroep.nl
De Globe http://www.zzgzorggroep.nl/brochure-de-globe
De Globe tel. (024) 382 81 70
Zorgbemiddeling tel. (024) 366 57 58.